Skip to main content

Pečujeme o sebe

Pečujeme o sebe

Alkoholismus je trojitá nemoc – tělesná, duševní a duchovní. Mnoho z nás zanedbávalo své zdraví ve všech těchto oblastech, tedy naše uzdravování z následků této nemoci musí být také trojité. Zacházíme se sebou dobře Chce to pevný závazek, abychom učinili své zdraví prioritou. V minulosti někteří z nás zanedbávali péči o sebe, protože jsme čekali, že to za nás […]

Změněné postoje

Změněné postoje

(přeloženo z knihy How Al-Anon Works for Families and Friends of Alcoholics) Jak často se nám zdála určitá událost nebo dokonce celý týden jako buď zcela dobré nebo zcela špatné? Když alkoholik pil nebo když byl přítel v depresi, náš den byl zkažený. Podobně, když pršelo v den, kdy jsme chtěli jet na piknik, tak jsme se cítili […]

Al-Anon slogany

Al-Anon slogany

Na rozdíl od některých Al-Anon praktik a principů, u kterých nám trvá déle, než se je naučíme a začneme je používat, Al-Anon slogany se lehce učí a pamatují. Možná jste slyšeli některé slogany stokrát před tím, než jste je začali brát vážně a pokusili se je uplatnit ve svém životě. Přece jen, jsou to klišé, které […]

Alkoholismus rodinná nemoc

Alkoholismus rodinná nemoc

Role, kterou hrajeme my Uvědomění si problému začíná získáváním informací o rodinné nemoci alkoholismu. Každý ve vztahu s alkoholikem – přátelé, spolupracovníci, členové rodiny, i alkoholik – hrají roli, která je součástí dynamiky této choroby. Abychom mohli něco změnit v našich životních poměrech, musíme se snažit objevit, jaká je naše role.

Začínáme si uvědomovat

Začínáme si uvědomovat

(přeloženo z knihy HOW AL-ANON WORKS for Families and Friends of Alcoholics, tj. JAK FUNGUJE AL-ANON pro rodiny a přátele alkoholiků) Přicházíme do Al-Anon, protože hledáme změnu. Chceme skoncovat s naší bolestí a obracíme se na Al-Anon v naději, že přijdeme na to, co udělat. Ale nejsme připraveni jednat, ať už jsme jakkoli dychtiví a netrpěliví. Změna je […]

Pomoc a naděje

Pomoc a naděje

Když přijdeme do Al-Anon, zdraví nás jiní lidé, jejichž životy nabraly obraty podobné těm našim. Když začne mítink, slyšíme následující slova přivítání a jaksi cítíme, že tato slova jsou vyřčena ze srdce.

Mnoho tváří Al-Anon

Mnoho tváří Al-Anon

Vzpomínám si, jak jsem se cítil ctižádostivý, probouzel jsem se natěšený na nový den, měl jsem spoustu energie. Nevím, kdy to vše zmizelo. Nyní vše, co dokážu udělat, je vytáhnout se z postele. Stěží dokážu zajistit, abych já a mé děti jsme byli umytí a najezení, a to jen z pocitu viny a zahanbení. Netušil jsem, že […]