Al-Anon je sdružení příbuzných a přátel alkoholiků, kteří se snaží vyřešit svůj společný problém, tím že se společně sdílejí své zkušenosti a poznatky o sobě samých a životě s alkoholikem.

Posts in category Články

Krok první

Krok první

Přiznali jsme si svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy se staly neovladatelnými.

Přijďte zas

Přijďte zas

PROČ SE VRACÍME DO AL-ANON Nováčci v Al-Anon jsou často překvapeni, že se seznamují s tolika mnoholetými členy.

Služba

Služba

JAK MILOVAT ČINEM V Al-Anon často slýcháme o bezpodmínečné lásce. Taková láska neklade požadavky, nevymáhá žádné poplatky, nemá žádná očekávání. Jsme svobodní dát ji bez očekávání či požadování čehokoli zpět, protože zkušenost milovat tímto způsobem je sama o sobě tak uspokojující, že jsme vděční za tu příležitost.

Komunikace

Komunikace

Jakmile jsme schopní o sebe pečovat, můžeme do našich vztahů přinést mnohem víc. Způsob, jaké vztahy vytváříme s ostatními, záleží z velké části na způsobu naší komunikace, je tedy velmi užitečné, když při rozebírání našich vztahů vezmeme do úvahy, co říkáme a jak to říkáme.

Pečujeme o sebe

Pečujeme o sebe

Alkoholismus je trojitá nemoc – tělesná, duševní a duchovní. Mnoho z nás zanedbávalo své zdraví ve všech těchto oblastech, tedy naše uzdravování z následků této nemoci musí být také trojité. Zacházíme se sebou dobře Chce to pevný závazek, abychom učinili své zdraví prioritou. V minulosti někteří z nás zanedbávali péči o sebe, protože jsme čekali, že to za nás […]

Odpoutání se, láska a odpuštění

Odpoutání se, láska a odpuštění

Osobní hranice Uzdravování v Al-Anon je o tom, jak získat zpět naše životy. Děláme to tak, že se učíme soustředit se sami na sebe, budovat svou sílu a požádat o pomoc a přijmout pomoc v našich nedostatcích.

Změněné postoje

Změněné postoje

(přeloženo z knihy How Al-Anon Works for Families and Friends of Alcoholics) Jak často se nám zdála určitá událost nebo dokonce celý týden jako buď zcela dobré nebo zcela špatné? Když alkoholik pil nebo když byl přítel v depresi, náš den byl zkažený. Podobně, když pršelo v den, kdy jsme chtěli jet na piknik, tak jsme se cítili […]

Al-Anon slogany

Al-Anon slogany

Na rozdíl od některých Al-Anon praktik a principů, u kterých nám trvá déle, než se je naučíme a začneme je používat, Al-Anon slogany se lehce učí a pamatují. Možná jste slyšeli některé slogany stokrát před tím, než jste je začali brát vážně a pokusili se je uplatnit ve svém životě. Přece jen, jsou to klišé, které […]

Alkoholismus rodinná nemoc

Alkoholismus rodinná nemoc

Role, kterou hrajeme my Uvědomění si problému začíná získáváním informací o rodinné nemoci alkoholismu. Každý ve vztahu s alkoholikem – přátelé, spolupracovníci, členové rodiny, i alkoholik – hrají roli, která je součástí dynamiky této choroby. Abychom mohli něco změnit v našich životních poměrech, musíme se snažit objevit, jaká je naše role.

Začínáme si uvědomovat

Začínáme si uvědomovat

(přeloženo z knihy HOW AL-ANON WORKS for Families and Friends of Alcoholics, tj. JAK FUNGUJE AL-ANON pro rodiny a přátele alkoholiků) Přicházíme do Al-Anon, protože hledáme změnu. Chceme skoncovat s naší bolestí a obracíme se na Al-Anon v naději, že přijdeme na to, co udělat. Ale nejsme připraveni jednat, ať už jsme jakkoli dychtiví a netrpěliví. Změna je […]